Sarviniemi
Sarviniemi - Visit Taipalsaari

Sarviniemen retkeilyalue on hieno luonto-, maisema- ja virkistyskohde, joka sijaitsee Suur-Saimaalla

 

Sarviniemi tarjoaa hyvät mahdollisuudet niin retkeilyyn kuin veneilyyn. Sarviniemessä on retkeilykatoksia, jotka yhdistyvät esteettömillä kulkusilloilla. Lisäksi retkeilykatosten yhteydessä on esteetön käymälä. Kohteessa on nuotiopaikkoja polttopuineen, patikointipolkuja, uimaranta ja uimakopit. Venelaituri on Taipalsaaren kunnan omistuksessa, muun alueen omistaa Puolustusvoimat ja Metsähallitus.

Suuri ja Pieni Sarviniemi ovat veden ympäröimiä Toisen Salpausselän reunamoreenivalleja, jotka ovat syntyneet sulavan mannerjäätikön hetkellisten pysähdysten tuloksena 11 800-11 600 vuotta sitten. Molemmista valleista lähtee korkeusmalleissa erottuvat vedenalaiset jatkeet Rastinvirran poikki. Koska aallot ovat huuhtoneet Sarviniemien muodostamia selänteitä eritoten Suursaimaa -vaiheessa, kerrostuneen aineksen lohkareisuus korostuu niemillä. Erityisesti Suuren Sarviniemen pohjoisrannalla on nähtävissä kattava kokoelma alueen tyyppikivilajeja, graniittia ja gneissiä.

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on vuokrannut Sarviniemestä 7,5 hehtaarin alueen ja kehittää retkeilyaluetta jatkuvasti. 

Sarviniemi on päiväretkikohde, jossa ei saa yöpyä. 

Osoite: Suur-Saimaantie 3000, 54920 Taipalsaari.